Hướng dẫn tra cứu thông tin tài khoản ngân hàng
16/12/2022 - Lượt xem: 7802

Để tra cứu thông tin tài khoản, các bạn làm theo các bước sau:


Bước 1: Đăng nhập vào cổng thông tin sinh viên tại địa chỉ: https://sinhvien.huce.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html

Bước 2: Tại trang chủ, chọn "Thông tin sinh viên"

Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202212/Images/trangchu-20221216041510-e.png

 
Bước 3: Tại màn hình "Thông tin sinh viên",  xem thông tin tài khoản tại mục "Thông tin cá nhân"
 
Media/2_SINHVIEN/FolderFunc/202212/Images/sotaikhoan-20221216041810-e.png